Gwarancja bezpieczeństwa hydroforu i pomp do wody.

Czasy, kiedy to wodę trzeba było czerpać ze studni, już dawno odeszły w zapomnienie. Dziś, podstawą każdego gospodarstwa, domu, etc. są nowoczesne instalacje wodociągowe. Instalacje, których podstawą są bezpieczne i sprawne urządzenia zwane hydroforami. Co kryje się pod tą tajemniczo brzmiącą nazwą, z czego się składa i czy owe urządzenie jest bezpieczne?

Hydrofor to urządzenie, którego zadaniem jest utrzymywanie stałego ciśnienia wody. Składa się on z takich elementów składowych jak- zbiornik ciśnieniowy, pompa, presostat, zawór bezpieczeństwa, etc. Spośród wymienionych części największym i najważniejszym jest zbiornik ciśnieniowy, w którym zachodzi cała procedura.

Kolejnym ważnym elementem składowym hydroforu jest pompa. To właśnie za jej pośrednictwem, pod odpowiednim ciśnieniem woda wypychana jest ze zbiornika, a następnie z naszego kranu. Ze względu na rodzaj zastosowania wyróżnić można- pompę głębinową, pompę odśrodkową, pompę hydroforową, pompę zatapialną. To, w jaki rodzaj pompy zaopatrzony będzie hydrofor uzależniony jest od studni.

Niezależnie jednak od tego decydując się na kupno hydroforu czy pompy do wody należy pamiętać o dwóch kwestiach. Po pierwsze o tym, aby owe urządzenia były przystosowane do warunków domu. A po drugie, aby posiadały gwarancję bezpieczeństwa. Każde urządzenie powinno posiadać atest higieniczny Państwowego zakładu Higieny, tylko wtedy będziemy mieć pewność, że woda płynąca z naszych kranów będzie zdatna do picia, nieszkodliwa dla naszego zdrowia.